FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Obiegowa - Olsztyn

Inwentaryzacja, Projekt gospodarki drzewostanem, Projekt budowlano - wykonawczy zieleni ul. Obiegowej w Olsztynie

Przedmiotem opracowania był projekt budowlano-wykonawczy szaty roślinnej na terenie  znajdującym się wzdłuż projektowanej ul. Obiegowej, na odcinku ul. Pstrowskiego – Piłsudskiego, w granicach opracowania. Obszar objęty opracowaniem w pierwszym etapie prac został zinwentaryzowany oraz sporządzono projekt gospodarki drzewostanem.

Projekt zieleni na opracowywanym terenie przewiduje nasadzenia drzew i krzewów liściastych, iglastych oraz powierzchnie trawiaste. Celem projektu było nadanie estetycznego i atrakcyjnego wyglądu terenu, w tym skarp znajdujących się wzdłuż projektowanej ulicy. Krzewy zostaną posadzone w rzędach różnej szerokości falistego, geometrycznego kształtu, gdzie zostaną zestawione rośliny gatunków kontrastujących, ale harmonizujących ze sobą. Fragmenty terenu, w tym części skarp będą obsadzone krzewami okrywowymi, co ułatwi pielęgnację i utrzymanie zieleni w dobrym stanie. Zadaniem nasadzeń jest również umocnienie skarp.

W miejscach, w których istnieje możliwość posadzenia drzew zostaną posadzone graby, klony, lipy, platany i głogi.

Pozostałe tereny, gdzie rozmieszczona jest różnego rodzaju infrastruktura podziemna, nie są przewidziane pod roślinność krzewiastą ani drzewa i zostaną przeznaczone pod powierzchnie trawiaste. Jedyny wyjątek stanowi kanalizacja deszczowa na pasach środkowych pomiędzy jezdniami. Po uzgodnieniu z projektantem, pomimo kolizji zostaną posadzone tam krzewy, ponieważ głębokość posadowienia kanalizacji jest wystarczająco duża.

 

Wielkość terenu objętego opracowaniem wynosi około 6 ha.

Poniżej zamieszczono fragmenty dokumentacji projektowej.