FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Muchawka - Siedlce

Koncepcja zagospodarowania rekreacyjnego zalewu na rzece Muchawce w Siedlcach - praca dyplomowa

Na podstawie analiz przyrodniczych, prawnych i społecznych powstała koncepcja zagospodarowania rekreacyjnego terenu wokół zalewu na rzece Muchawce w Siedlcach.

Badania analityczne polegały na inwentaryzacji środowiska przyrodniczego, przeglądzie uwarunkowań prawnych oraz przeprowadzeniu sondażu wśród mieszkańców Siedlec. Doprowadziły do opracowania projektu obiektu, który podniesie atrakcyjność miasta oraz estetykę krajobrazu. Zostanie przy tym wykorzystany duży potencjał przyrodniczy terenu oraz zaspokojone ciągle rosnące potrzeby wypoczynkowe mieszkańców. Opracowany program zagospodarowania połączył funkcje rekreacyjne z ochroną bogatego przyrodniczo terenu zalewu i niezwykle urokliwej rzeki Muchawki

Opracowując koncepcję teren objęty projektem podzielono na siedem stref. Każda z  nich cechuje się inną przydatnością i charakteryzuje innymi możliwościami jej wykorzystania. Duże znaczenie podczas podziału miał także aspekt ochrony, którą część terenu jest objęta.

Podział na strefy przedstawia się następująco:

Strefa I – ‘strefa ciszy’, użytkowanie ekstensywne, znikomy stopień zainwestowania terenu

Strefa II – ‘strefa spokoju’, użytkowanie średnio intensywne, mały stopień zainwestowania terenu,

Strefa III – ‘strefa rozrywki’, użytkowanie intensywne, duży stopień zainwestowania terenu,

Strefa IV – teren parków leśnych, mały stopień zainwestowania terenu,

Strefa V – teren sportowy i teren placu zabaw,

Strefa VI – teren  stanicy harcerskiej,

Strefa VII – teren parkingów.


Szkielet projektu tworzy układ zadrzewień oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z drewnianymi pomostami na wschodnim brzegu biegnącymi ukośnie do zbiornika a mającymi kontynuację na przeciwległej grobli oraz na rzece. Swoim przebiegiem nawiązują do kierunku ulic na sąsiadujących terenach zabudowy mieszkaniowej. Natomiast ciągi piesze i pieszo-rowerowe nawiązują do kształtu linii brzegowych zbiornika.

W części północno – wschodniej znajdują się plaże oraz tereny muraw. Zostały tu usytuowane zaplecza gospodarcze i sanitarne wbudowane w nasypy ziemne w formie wydm, z sanitariatami, prysznicami, przebieralniami. Zostały zaprojektowane tak aby częściowo zasłonić zabudowę mieszkaniową, urozmaicić monotonną rzeźbę terenu oraz aby zaplecza były jak najmniej widoczne zwłaszcza od strony zbiornika wodnego. Nasypy są także miejscem wypoczynku, najwyższe ich krawędzie zostały zabezpieczone metalowymi barierkami.

Poniżej przy brzegu zbiornika znajdują się plaże, kąpielisko, drewniane pomosty, ‘meandrująca’ ława, nawiązująca do kształtu ‘Muchawki’ oraz wyciąg do nart wodnych. Drewniane pomosty są przedłużeniem ukośnych ciągów pieszych. Jeden z pomostów zamyka fragment zbiornika tworząc kąpielisko. W jego obrębie przewiduje się umieszczenie zjeżdżalni wodnej. Linię brzegową zbiornika urozmaicono kamiennymi głazami.

Zaprojektowano dwa rodzaje plaż, piaszczystą oraz kamienistą. Piaszczyste plaże znajdują się bezpośrednio przy wodzie, na nich ustawiono kwadratowe, drewniane podesty. Natomiast pomiędzy drewnianą, ‘meandrującą’ ławą a nasypem ziemnym znajduje się plaża kamienista, z której tryskają fontanny. Są atrakcyjne wizualnie a przy tym nawilżają powietrze oraz pełnią rolę pryszniców. Ponad to na plaży piaszczystej naprzeciw nasypu w okresie letnim będzie możliwość organizowania pokazów filmów na rozkładanym ekranie. Jako miejsce dla widowni posłuży ława oraz nasyp.

Dalej na wschodzie zaprojektowano skatepark, który został podzielony na dwie części: teren do ćwiczeń dla początkujących oraz tor dla zaawansowanych do jazdy wyczynowej. Będą się tu odbywać także pokazy jazdy na łyżworolkach i deskorolkach, zawody itp.

Siedziska to: tradycyjne ławy drewniane; profilowane, faliste ławki – leżaki służące także do leżenia oraz krąg rzeźb- siedzisk inspirowanych rzeźbami postaci ludzkich Henry Moore’a. Są one wykonane z jednolitego materiału np. betonu zbrojonego, następnie w ramach akcji artystycznych w tym szkolnych pod kierunkiem artystów zostaną pokryte mozaiką. (Kilka rzeźb w podobnym stylu zostanie także ustawionych w innych miejscach)


W centralnej części usytuowana jest harcówka z odremontowanymi budynkami, które zostały przekształcone w restaurację, wypożyczalnię sprzętu wodnego. W pobliżu znajduje się pomost dla kajaków, łódek, windsurfingu oraz pływające sztuczne wyspy. Dwie spośród wysp są znacznie większe. Na jednej znajduje się kawiarnia, na drugiej zaś dwupoziomowy taras widokowy. Inne wyspy zostaną pokryte darnią i będą pełnić funkcje estetyczno – wypoczynkowe.


Obszar pomiędzy terenami leśnymi to m.in. teren sportowy z boiskami do gier zespołowych: siatkówki, koszykówki, tenisa, badmintona i ścianką do ćwiczeń gry w tenisa. Pośrodku usytuowany jest budynek gospodarczy, gdzie będzie znajdować się klub fitness, wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz punkt gastronomiczny. Obok znajduje się duży, ogrodzony plac zabaw.

Na zachód od placu zabaw położony jest teren murawowy z okrągłymi, kameralnymi placami wypoczynkowymi. Place zostały wydzielone obwódkami ze średniej wysokości krzewów. Wewnątrz znajdują się pergole, siedziska, altany, stoliki do gry w szachy, tor do gry w bule.

W części południowej znajduje się plaża piaszczysta z drewnianymi podestami i pomostami. Jeden z pomostów jest kładką prowadzącą na drugi brzeg – na groblę. Ponad to znajdują się tu boiska sportowe do tenisa i koszykówki, z nawierzchnia piaszczystą do siatkówki i badmintona oraz siedziska. W najbardziej wysuniętym na południe krańcu ma powstać podczyszczalnia  wód opadowych, co umożliwi dopływ czystej wody do zalewu. Podniesienie to jakości wody i zwiększy jej przydatność do celów rekreacyjnych. Jest to na dzień dzisiejszy obiekt proponowany w opracowaniu studium. Istnieje jednak duża szansa na jego realizację.

Teren doliny Muchawki to gęsto porośnięte roślinnością i podmokłe łąki. Zostały tu umieszczone drewniane pomosty umożliwiające przedostanie się na drugi brzeg rzeki oraz drewniane platformy sprzyjające obserwacji zwierząt, a zwłaszcza ptaków. Zaprojektowano też niewielką latarnię ‘morską’, zapalaną na pewien czas po zmroku do późnych godzin nocnych. Światło latarni podobnie jak latarni morskich jest obrotowe.

Na grobli znajduje się ścieżka pieszo – rowerowa, oraz pomosty dla wędkarzy.

Cały teren został obsadzony roślinnością rożnego rodzaju, co tworzy mikroklimat sprzyjający rekreacji. W kilku miejscach ustawiono zadaszone altany stanowiące m.in. ochronę w przypadku deszczu.

Zbiornik wodny jest dostatecznie duży aby możliwe było uprawianie na nim sportów wodnych typu: windsurfing, wioślarstwo, kajakarstwo, szkółka windsurfingu, tory kajakarskie, łódki.

Przewidziano też oprócz tradycyjnego systemu informacyjnego specjalny system dla osób niepełnosprawnych w tym także niewidomych. Są to odmienne tablice informacyjne wypukłe, w kontrastowych barwach, a także sygnalizacja poprzez kształtowanie zmiennej faktury nawierzchni.

Przy wejściach na teren opracowania umieszczono tablice z planem obiektu.

Poza granicami terenu opracowania na północy zaproponowano umieszczenie boiska do piłki nożnej. W północnej i południowej części terenu znajdują się parkingi, obliczone na 200 samochodów. W ich obrębie przewidziano także miejsca na stojaki dla rowerów.