FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Łomża - naturalistyczny nowoczesny

Założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni charakteryzującej się prostotą i nowoczesnością połączoną z naturą. Teren opracowania wielkości 2,5 hektara otaczają pola i łąki.

 

Dom znajduje się na wyniesieniu w środkowej części terenu. Całość terenu opada w kierunku zachodnim. Po obu stronach drogi dojazdowej do domu usytuowano suchy strumień porośnięty trawami i sosnami. Poza estetyczną rolą pełni on funkcje odprowadzania nadmiaru wody z terenu do płynącej niedaleko niewielkiej rzeki.

 

Przy wjeździe w wykopie usytuowano duży zewnętrzny kominek, do którego wiedzie ścieżka zrobiona z kamiennych stopni usytuowanych w płytkim podłużnym zbiorniku wodnym.

 

Opadający teren podkreślono niskimi, kamiennymi stopniami przebiegającymi prostopadle do drogi. Po obydwu stronach terenu usytuowano pasy zieleni wysokiej z drzewami i niskiej z krzewami z uwagi na silne wiatry. Taras, na którym stoi dom otacza kamienny mur oporowy.

 

Przed oknem przy wejściu do domu znajduje się podłużna tafla wody, obok 4 kwadratowe wyniesione nasypy ujęte kamiennym murkiem oporowym obsadzone sosnami.

 

Przy domu znajduje się harmonizujący z elewacją budynku drewniany taras ze żwirową rabatą z trawami, nawiązującą do suchego strumienia. Za tarasem jest kolejna skarpa ujęta murem oporowym, z którego spływa woda do wąskiego, płytkiego strumienia wciętego w taras. Pod murem znajdują się także nieregularne żwirowe rabaty z trawami. Nad murem biegną pasy krzewów, będące kontynuacją nasadzeń na niższych trasach. Od północnej strony domu umieszczono również wyniesione kwadratowe nasypy ujęte kamiennym murkiem oporowym. Północny pas terenu przeznaczono na pole golfowe.