FAIL (the browser should render some flash content, not this).
"Zielone ściany" w Muzeum Pałacu w Wilanowie

Przedmiotem opracowania była koncepcja aranżacji roślinnej oraz budowy „zielonej ściany” w Zespole Pałacowo – Parkowym w Wilanowie, na terenie przeznaczonym na cele edukacyjne. Opracowanie dotyczyło koncepcji 3 wariantowych rozwiązań różniących się rysunkiem graficznym układu ‘zielonej ściany’ wraz z doborem szaty roślinnej.

Koncepcja zielonej ściany jako pionowego ogrodu została wykonana na zlecenie Muzeum Pałacu w Wilanowie jako niezwykle efektowne dopełnienie szerokiej oferty muzeum. ‘Zielona ściana’ to znakomite połączenie ogrodniczej tradycji i historii Wilanowa z nowoczesną formą oraz oczekiwaniami współczesnego odbiorcy.  Sposób prezentacji i podejścia do funkcji edukacyjno – ekspozycyjnej muzeum kultury i natury, jakim jest Muzeum Pałac w Wilanowie, sprawia iż instytucja realizuje swoją misję w sposób niekonwencjonalny i nowatorski, inny niż większości tego typu placówek.

Pionowy ogród w przeciwieństwie do typowej, płaskiej ekspozycji jest elementem nowoczesnego muzeum w wymiarze 4D, który zwiedzający czy uczestnik warsztatów możne odbierać wszystkimi zmysłami. Sposób zaś prezentacji szaty roślinnej na konstrukcji pionowej sprawia, że jest ona dostępna dla wszystkich.

Założeniem było nawiązanie do historii, a nie dokładne jej kopiowanie. Z uwagi na charakter miejsca, za punkt wyjścia posłużyły historyczne plany Wilanowa. Motywem przewodnim zaś miał być fragment ogrodu, stanowiący niejako część żywej mapy założenia.

Roślinna ściana stanowić będzie cenne uzupełnienie przyrodniczego programu edukacyjnego muzeum. Będzie znajdowała się na zamknięciu osi kompozycyjnej będącego w budowie edukacyjnego ogrodu historycznych roślin ozdobnych i użytkowych. Ekspozycja główna miałaby charakter stały, ale zmienny kolorystycznie i fakturowo z zależności od pór roku.